XFit - Hồ Sơ Năng Lực

PROFILE GIỚI THIỆU XFIT

Ấn phẩm nằm trong chiến dịch quảng bá thông tin khóa học thông qua quảng cáo truyền thống. Hồ sơ năng lực được sử dụng trong các bổi hội thảo, sale kit của đội ngũ Xfit trong công tác tìm kiếm học viên mới.

Phiên bản digital được sử dụng qua các kênh email marketing, facebook post và website Xfit

YÊU CẦU

Mạnh mẽ, thể hiện được phong cách, tinh thần Xfit, thể hiện được giá trị cốt lõi và thu hút được học viên.

Nội dung, hình ảnh sử dụng từ nguồn Xfit cung cấp